Nassim Haramein & Marko Rodin & Milo Wolff > Marko Rodin

Eneagram

(1/5) > >>

Lucyfer:
Czym jest Enneagram?
"Enneagram – to najstarsza, w znanej nam historii ludzkości i najdokładniej przebadana typologia osobowości. Jego wiek określa się nawet na 4,5 tysiąca lat. Jak twierdzi wielu badaczy kolebką enneagramu jest Mezopotamia. Matematyczny wydźwięk enneagramu wiązany jest także z Pitagorasem (VI wiek p.n.e.) Tradycje enneagramu przejęli Sufi - mistycy islamscy, którzy traktowali go jako wiedzę tajemną i to najprawdopodobniej dzięki mistycyzmowi islamskiemu enneagram przetrwał do dnia dzisiejszego. Sufi rozwinęli matematyczne podstawy systemu a także wprowadzili do niego cyfry arabskie określające każdy z typów osobowości. Korzystali oni z enneagramu zarówno ucząc ludzi jak i pracując nad własnym rozwojem duchowym i filozoficznym.

W ostatnim czasie pojawiają się doniesienia, że także mistycy chrześcijańscy – Ojcowie Pustyni wykorzystywali enneagram, a co jeszcze ciekawsze, część autorów twierdzi, że to właśnie Oni go stworzyli.

Świat Zachodu dowiedział się o enneagramie od Georgija Gurdżijewa, Ormianina z pochodzenia. Jak donoszą źródła historyczne, Gurdżijew przez wiele lat podróżował po bliskim wschodzie i podczas tych podróży trafił do jednego z klasztorów gdzie najprawdopodobniej pierwszy raz zetknął się z enneagramem. Po tych kilkuletnich podróżach Gurdżijew trafił do Moskwy gdzie zgromadził wokół siebie dość spore grono pasjonatów poszukujących wiedzy. Tuż przed wybuchem rewolucji w Rosji Gurdżijew wraz z pozostałymi wyruszyli w podróż po Europie gdzie w końcu trafili do Paryża. W roku 1923 założyli tam instytut by rozwijać i kontynuować swoje badania i nauczanie. I tym oto sposobem, Świat Zachodu zdobył pierwszy kontakt z typologią zwaną  - enneagramem."
Więcej: http://enneagram.com.pl/enneagram.html
Zobacz też: http://pl.wikipedia.org/wiki/Enneagram[/size]

Tradycyjny Eneagram   i   Eneagram Marko Rodina
     
Transformacja
1) Matematyczne właściwości tradycyjnego Eneagramu
Okrąg ma 360 stopni. Dzielimy go na siedem równych części, wyznaczających siedem dźwięków gamy.
360:7 = 51,428571428571428571428571428571.......
Więcej: http://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Way_Enneagram
Zobacz jakie cyfry powtarzają się rytmicznie (i w nieskończoność) po przecinku...
51, 428571  428571  428571  428571  428571  428571  428571 .....
Tak. Są to: 4 2 8 5 7 1

Co ciekawe, każda liczba dzielona przez 7 tworzy (po przecinku) powtarzający się w nieskończoność matematyczny układ Eneagramu
1:7=0.142857142857142857...itd
2:7=0.285714285714285714...itd
3:7=0.428571428571428571...itd
4:7=0.571428571428571428...itd
5:7=0.714285714285714285...itd
6:7=0.857142857142857142...itd
7:7=1
8:7=1.142857142857142857...itd
9:7=1.285714285714285714...itd

Eneagram a liczba Pi
W praktyce posługujemy się przybliżonymi wartościami 3,14 lub 22/7, rzadko kiedy trzeba korzystać z przybliżeń dokładniejszych: 3,1416 lub 3,14159
Zu Chongzhi, chiński cesarski astronom około 500 roku n.e. podał dwa przybliżenia liczby π - wcześniejsze - , oraz późniejsze, wynoszące , które do XV wieku było najlepszym znanym ludzkości przybliżeniem wartości liczby π (na szczególną uwagę zasługuje łatwość jego zapamiętania: 11-33-55). Wartości te zanotowano w pochodzących z tego okresu kronikach dworskich. Użył on metody Archimedesa, lecz najprawdopodobniej nie miał dostępu do jego prac.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pi

22/7= 3.142857142857142857... itd


2) Matematyczne właściwości Eneagramu Rodina

Matematyczne właściwości Eneagramu Rodina opierają się na systemie dwójkowym (binarnym)

System podwajania
Eneagram

Mnożenie
1x2=2
2x2=4
4x2=8
8x2=16=1+6=7
7x2=14=1+4=5
5x2=10=1+0=1


Dzielenie
1:2=0.5=5
5:2=2.5=2+5=7
7:2=3.5=3+5=8
8:2=4
4:2=2
2:2=1
 

3) Prawo oktaw
Oktawa - interwał prosty zawarty między ośmioma kolejnymi stopniami skali muzycznej.
Gdy podnosimy ton wyjściowy o oktawę, jego częstotliwość wzrasta dwukrotnie


Podnoszenie tonu o kolejną oktawę na Eneagramie Rodina.

1x2=2hz; 2x2=4hz; 4x2=8hz, 8x2=16hz; 16x2=32hz; 32x2=64hz; 64x2=128hz; 128x2=256hz; 256x2=512hz;...

   


Eneagram
4) Lemniskata      
Istnieje bardzo szczególna forma ruchu po linii nazywanej lemniskatą. Linia ta może być przedstawiona jako położona poziomo cyfra 8 Matematyka używa poziomej cyfry 8 jako symbolu nieskończoności, a w filozofii jest ona symbolem wieczności.

Eneagram Eneagram
Ukierunkowany ruch energii na Eneagramie Rodina.
Eneagram

Lucyfer:
Geometria tabliczki mnożenia i lustrzane odbicia liczb
Eneagram EneagramLiczby tradycyjnej tabliczki mnożenia zostają zredukowane do pojedynczej cyfry np. 10=1+0=1
Eneagram Eneagram
Zredukowana tabliczka mnożenia zawiera symetrycznie rozmieszczone liczby, które tworzą układy geometryczneEneagramOkręgi naniesione są na następujace liczby, zaczynając od centrum (7,2),(3,6),(9),(8,1),(6,3),(4,5),(3,6),(2,7),(1,8) suma liczb wynosi 9
Eneagram  Eneagram
Geometryczny wzór zredukowanego ciągu binarnego 1,2,4,8,7,5 zawarty jest w zredukowanych ciągach tabliczki mnożenia
Eneagram

MnożenieEneagram Eneagram
Eneagram Eneagram
Eneagram Eneagram
Eneagram Eneagram
Eneagram Eneagram

Dzielenie

Toroidalna tabliczka mnożeniaEneagram

Lucyfer:
Zbiory liczb wynikające z polaryzujących właściwości liczb 3 i 6
Eneagram
Zbiór liczb 1,4,7  (1+4+7=12=1+2=3)
Eneagram
1+3=4
4+3=7
7+3=10=1+0=1

1+6=7
7+6=13=1+3=4
4+6=10=1+0=1

Zbiór liczb 2,5,8  (2+5+8=15=1+5=6)
Eneagram
2+3=5
5+3=8
8+3=11=1+1=2

2+6=8
8+6=14=1+4=5
5+6=11=1+1=2
Eneagram
Grupy Liczb 1,4,7  2, 5, 8   3, 6, 9 i 0 tworzą torus
a)Eneagram b)Eneagram c)Eneagram
EneagramEneagram


Lucyfer:
Ciąg Fibonacciego i Eneagram Rodina
EneagramEneagram
Tradycyjny ciąg Fibonacciego

1, 1, 2, 3, 5 ,8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 ,610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765,10946, 17711, 28657, 46368

Liczby sprowadzamy do jedności w następujący sposób:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13=1+3=4, 21=2+1=3, 34=3+4=7...itd

Otrzymujemy następujący ciąg, który zapętla się po 24 liczbie:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 4, 3, 7, 1, 8, 9, 8, 8, 7, 6, 4, 1, 5, 6, 2, 8, 1, 9

Zredukowany ciąg Fibonacciego można podzielić na dwa 12 liczbowe wiersze których suma sprowadza się do 9
Liczby nanosimy na okrąg
Eneagram

Otrzymujemy następujące zbiory liczb

Eneagram
zielony: 9, 3, 6
czerwony: 1, 7, 4
niebieski: 2, 8, 5
żółty: 1, 1, 1
fioletowy: 8, 8, 8

lub

Eneagram  Eneagram
czerwony: 1, 2, 4, 8, 7, 5
niebieski; 1, 5, 7, 8, 4, 2
zielony: 9, 3, 3, 9, 6, 6
żółty: 8,1,8,1,8,1

Eneagram

Vector Equilibrium - Sześcioośmiościan
 
Nassim Haramein o związku Spirali Fibonacciego z Eneagramem Marko Rodina
http://www.youtube.com/watch?v=1i5AGHogxAs
Eneagram

Lucyfer:
Eneagram i Krzyż liczb pierwszych Petera Plichty
Eneagram  Eneagram

Peter Plichta udowadnia, że liczby nie mają charakteru przypadkowego, że nie są abstrakcyjnym wymysłem lecz są wyznacznikiem podstaw budowy materii. Punktem wyjścia całej teorii jest krzyż liczb pierwszych (pojęcie autora).
http://forum.swietageometria.info/index.php/topic,138.msg756.html#msg756


Redukcja liczb pierwszych
1
5
7
11=1+1=2
13=1+3=4
17=1+7=8
19=1+9=10=1+0=1
23=2+3=5
25=2+5=7
29=11=1+1=2
31=3+1=4
35=3+5=8
37=3+7=10=1+0=1
41=4+1=5
43=4+3=7
47=4+7=11=1+1=2Eneagram  Eneagram

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej