Nassim Haramein & Marko Rodin & Milo Wolff > Marko Rodin

Torus

(1/3) > >>

Lucyfer:
Klucze Enocha Dr JJ Hurtak[ENG]

Książka wydana w 1975r
Do pobrania tutaj

Info[PL]:

http://rozrywka.onet.pl/niewiarygodne/1001,1079744,1,niewiarygodne.html
http://www.youtube.com/watch?v=_lceP2Zy5GE
Dr JJ Hurtak otrzymał matematyczną formułę w przekazie chanelingowym z Enochem

Fragment opisu:


--- Cytat: Dr JJ Hurtak ---Pyramid can be understood as the model for consciousness exodus from one three-dimensional time-set within the Earth's magnetic fields into a multi-dimensional evolution controlled by Orion, and the regions of the Higher Intelligence. This is the sacred region of the sky the Egyptians coded 'Sak,' the Tibetans called 'Tak,' and the Hebrews called 'Kesil. '
20 These star shafts function as a theoretical mapping of magneto hydrodynamic star channels connecting the magnetic and electromagnetic grid patterns of star alignment. The mixing arrangement is used to measure the geophysical cycles of change, polar wanderings, tectonic changes, and activates magnetic-gravitational wave coding for consciousness deliverance. Furthermore, the Great Pyramid was built before the last geophysical shift to instruct man in the awesome and regenerating architecture of cataclysmic geology.
21 There exists a sacred formula to be read on different levels to function as a mathematical key. The formula is expressed as:

I Gas told that the Higher Evolution in working with the grid structure of the Great Pyramid used this formula to coordinate the Great Pyramid with the other grids of Light. The formula includes the following mathematical arrange ments: 1.3.1, 1.1.1, 9.3.9, 9.1.9 (where 1 and 9 are superimposed upon the same space). This arrangement can be used to create electromagnetic propagation functions in the midst of the lattice formation.
22 The Great Pyramid is, once again, being activated to coordinate
with the other grids on this planet. When this is completed the grids will be opened to the Heavenly Jerusalem. We will no longer be earth-bound but will pass through
the magnetic fields of change. We will, once again, partake in the "story" of the Exodus.

--- Koniec cytatu ---

Ośmiościan Gwieździsty (Merkaba)


Prof Scot C Nelson (University of Hawaii
Department of Plant and Environmental Protection Sciences)
rozwiązał  matematyczną formułę Enocha rozwijając ją do takiej postaciNastępnie Prof Scot rozmieścił ciągi liczb na powierzchni torusa kontaktując się z Marko Rodinem
Torus  
Dkumentacja: https://docs.google.com/fileview?id=0B4hrIPiwSx2uM2E0ODMyMWUtNzc3My00YzM2LWFiOTAtMmFjNzM2YTViMjg5&hl=en

Torus składa się z powtarzających się trzech ciągów liczb
1) 1,2,4,8,7,5...
2) 5,7,8,4,2,1...
3) 3,9,6,6,9,3,3,9,6...

Aby powstał torus, liczby należy rozmieścić w ten sposób:
Torus Torus

oraz połączyć zgodnie z poniższym schematem
Torus

Lucyfer:
Układ liczb na matrycy Nelsona

YING = 5, 7, 8, 4, 2, 1


YANG = 1, 2, 4, 8, 7, 5


Obszar graniczny = 3, 9, 6, 6, 9, 3


1) Suma liczb otaczających dowolną cyfre na torusie wynosi zawsze 9
Torus
Przykładowa liczba 1
Liczby w pierwszym kręgu otaczającym cyfre 1 to  2, 5, 1, 2, 5, 6, 6, 9
2+5+1+2+5+6+6+9=36=3+6=9
Drugi krąg zawiera liczby:3, 4, 7, 9, 6, 6, 9, 3, 4, 7, 9, 2, 1, 5, 7 ,8
3+4+7+9+6+6+9+3+4+7+9+2+1+5+7+8=90=9+0=9
Trzeci krąg zawiera liczby: 4,3,8,8,3,4,2,1,5,7,8,4,3,8,8,3,4,7,5,1,2,4,8,7
4+3+8+8+3+4+2+1+5+7+8+4+3+8+8+3+4+7+5+1+2+4+8+7= 117=1+1+7=9
Cyfra 9 nie zmienia żadnej liczby a zatem 9+1=10=1+0=1

2) Liczby nieparzyste 1, 5, 7 przyporządkowane liczbie 6


3) Liczby parzyste 2, 4, 8 przyporządkowane liczbie 3

   

Lucyfer:
Tony harmoniczne odpowiadające ciągowi liczb 4, 8, 3, 7, 2, 6, 1, 5, 9Torus
Tabela interwałów i przynależnych im liczb ciągu 4, 8, 3, 7, 2, 6, 1, 5, 9Torus
Liczby 4, 8, 3, 7, 2, 6, 1, 5, 9 układają się w okręgi na powierzchni torusaTorus
W wyniku łączenia liczb od 1 do 9 otrzymujemy powtarzającą się pentagonalną strukturęTorus  Torus

Lucyfer:
Lo Shu chiński filozof i budowniczy, żyjący ok. 2800 roku p.n.e., jeden z twórców podwalin dla sztuki Feng Shui i odkrywca magicznego kwadratu. Wg filozofii Lo Shu, parzyste liczby to żeńskie elementy yin, które rozmieszczono w rogach kwadratu, zaś liczby nieparzyste symbolizują element męski yang  są rozmieszczone w postaci krzyża ze znakiem 'wu' w środku. Centralna liczba odpowiada w symbolice człowiekowi i jest najmocniejszym elementem. Kwadrat Lo Shu miał schematycznie przedstawiać zmiany pomiędzy elementami żeńskimi i męskimi, jakie zachodzą w ciągu roku.
Torus  
Metoda „Latających gwiazd” oparta na systemie "Późnych niebios" polega na tym, że cyfry w dziewięciu polach zmieniają swoje miejsca w charakterystyczny sposób, w cyklach godzinowym, dziennym, miesięcznym, rocznym i dwudziestoletnim. Pełny duży cykl trwa 180 lat (9 x 20)
http://en.wikipedia.org/wiki/Flying_Star_Feng_Shui

Na bazie tego systemu otrzymujemy 9 kwadratów Lo Shu gdzie każda z 9 liczb zajmuje centralne położenieTorus
Przemieszczanie liczb na przykładzie przekształcania kwadratu Lo Shu 5 w Lo Shu 9
9 przechodzi na pozycje 5
5 na pozycje 1
1 na pozycje 6
6 na pozycje 2
2 na pozycje 7
7 na pozycje 3
3 na pozycje 8Torus   Torus  Torus
Mnożenie x 5 Torus Torus
Więcej na stronie:
http://theleeburton.blogspot.com/2009/08/lo-shu-and-new-shu-toriods.html

Lucyfer:
Tworzenie 9 Kwadratów Lo Shu
9 Kwadratów Lo Shu powstaje poprzez dodanie piątki do wszystkich liczb umieszczonych na podstawowym magicznym kwadracie "Saturna"Torus

Torus

RedukcjaTorus
 Torus
Kwadrat "Saturna" można stworzyć, przekształcając w specyficzny sposób prosty układ liczb w magicznyTorus1-9 oraz 7-3 zamieniają się miejscami wykonując obrót o 180 stopni, natomiast pozostałe liczby pozostają na swoich miejscach
Torus
Tworzenie magicznych kwadratów metodą owijaną "Siamese"
Torushttp://en.wikipedia.org/wiki/Siamese_method

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej